Като част от групата на Хикстийм ЕООД Boardshop.bg е изпълнител на проект „Подкрепа за микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19″ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, финансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и съфинансиран от националния бюджет на Р България. Общият размер на получената безвъзмездна финансова помощ възлиза на 9985 лв. и цели преодоляването на липсата на ликвидни средства и навременно заплащане на възнагражденията на персонала през Март 2020.